Kvalita syrového mléka

Projekt WIVES
Kvalita syrového mléka z pohledu potravinářských škol ve Veselí nad Lužnicí a Wieselburgu

Projekt je podporován z Fondu malých projektů Jižní Čechy/ Dolní Rakousko/ Horní Rakousko v rámci programu "Cíl 3 - Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013

Obsahem projektu je chemické a mikrobiologické hodnocení syrového mléka určeného pro výrobu sýrů od zemědělců v Jihočeském kraji a v Dolním Rakousku. Rozbory budou provádět žáci 3. ročníku oboru Analýza potravin a Technologie potravin z naší střední školy a studenti 4. ročníku oboru Technologie potravin a biotechnologie z odborné potravinářské školy Francisco Josephinum ve Wieselburgu.

vybavení poloprovozu vybavení poloprovozu

Laboratorní měření budou provedena současně na obou školách ve dvou týdnech a to začátkem měsíce března a v druhé polovině září proto, aby byl postižen vliv krmení na jakost syrového mléka.

Budou prováděny následující rozbory

  • chemické analýza: syřitelnost, kysací schopnost, obsah bílkovin
  • mikrobiologická analýza: celkový počet mikroorganismů, sporotvorné anaeroby, koliformní mikroorganismy

Výsledky měření budou zpracovány do závěrečných zpráv a tyto budou prezentovány v českém a německém jazyce na společném dvoudenním setkání žáků a učitelů obou škol v říjnu 2009 ve Veselí nad Lužnicí.

vybavení poloprovozu

Cílem projektu je zdokonalení laboratorní přípravy našich žáků, získání nových praktických a jazykových dovedností. Současně také chceme do budoucna nastartovat vzájemnou spolupráci obou odborných škol a výměnu zkušeností mezi pedagogy.

projekt wives projekt wives projekt wives

S výsledky projektu WIVES se můžete seznámit v závěrečné prezentaci. WIVES 2009