Technologie potravin (29-41-M/01)
Školní vzdělávací program: Potraviny a biotechnologie
Naše škola provozuje minipivovar, ve kterém se žáci učí vařit pivo. Vyrábíme Blatský švihák (14°), Blatský ležák světlý, tmavý (12°), Blatské výčepní (10°), piva speciální, piva s ovocnou příchutí.

Na těchto pivech provádějí žáci mikrobiologické a chemické zkoušky v laboratořích školy. Ve 4. ročníku je součástí výuky senzorická analýza piv. Zkouší se chuť, barva, říz, hořkost, pěnivost a celá řada dalších parametrů.

Absolvent se uplatní v širokém spektru potravinářského průmyslu, zejména v pivovarech (pozice sládek, obchodní sládek), minipivovarech, sladovnách a jiných výrobách. Může pracovat nejen ve výrobních odděleních, ale i při kontrole jakosti a bezpečnosti potravin. Ve školním pivovaru se žáci naučí vařit různé druhy piv, ve školním poloprovozu vyrábět různé druhy sýrů a mléčných výrobků. V laboratořích provádějí mikrobiologické a chemické zkoušky včetně senzorické analýzy potravin. V průběhu studia absolvují odbornou praxi v potravinářských podnicích.

Maturitní zkouška jim umožňuje ucházet se o studium na vyšších odborných a vysokých školách, zejména potravinářského a přírodovědného zaměření.