Přírodovědné lyceum (78-42-M/05)
Školní vzdělávací program: Přírodovědné lyceum

Vzdělávací program má širší všeobecný základ (český jazyk a literatura, dva cizí jazyky, dějepis, zeměpis, matematika, informační a komunikační technologie) s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů (biologie, chemie, člověk a prostředí, technologické procesy).
Od 3. ročníku si žáci volí výběrové předměty: seminář z biologie, monitorování životního prostředí, konverzace v německém jazyce, konverzace v anglickém jazyce, matematický seminář.

Absolventi jsou připraveni pro studium na vyšších odborných a vysokých školách. Zejména pro studium na fakultách přírodovědeckých, lékařských, biologických, zemědělských, potravinářstkých, chemických, pedagogických a dalších.