Analýza potravin (29-42-M/01)
Školní vzdělávací program: Analýza potravin

Během studia žáci získají znalosti o biochemických a chemických procesech, které probíhají v potravinářských surovinách a produktech. Seznámí se s nejmodernějšími metodami chemické a mikrobiologické analýzy potravin a s posuzováním jejich jakosti. Zároveň získají znalosti technologických procesů, kterými se zpracovávají zemědělské produkty na potravinářské výrobky.

Absolventi se uplatní v oblastech, kde se vyžadují hluboké znalosti z chemie potravin, analýzy potravin, technologie, výživy, zbožíznalství. Jsou připraveni pro činnost analytiků v kontrolních a vývojových laboratořích chemického i farmaceutického průmyslu. Mohou rovněž pracovat v laboratořích zdravotnických zařízení, hygienických stanic a v oblasti veterinárního dozoru. Dále se uplatňují v různých technicko-hospodářských funkcích potravinářských firem, v provozech hromadného stravování a v ostatních službách.

Absolventi se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a vysokých školách potravinářského a přírodovědného zaměření, ale i na ostatních školách.