střední školastřední školastřední škola

Obor:
Přírodovědné
lyceum

Obor:
Ekologie a
životní
prostředí

Obor:
Analýza
potravin

Obor:
Technologie
potravin

Materiály na maturitní zkoušku

Pro přípravu na maturitní zkoušku doporučujeme z knižního fondu naší knihovny tyto materiály:

Mužíková, O. a kol. - Odmaturuj! z českého jazyka ( Didaktis, Brno, 2002)
Hánová, E. a kol. - Odmaturuj! z literatury (Didaktis, Brno, 2002)
Mašková, D. - Český jazyk - přehled středoškolského učiva (VYUKA.cz, Třebíč, 2005)
Slanař, O. a kol. - Obsahy a rozbory děl (VYUKA.cz, Třebíč, 2006)
Kubát, K. a kol. - Botanika (Scientia, Praha, 1998)
Papáček, M. a kol. - Zoologie(Scientia, Praha, 2000)
Benešová, M. a kol. - Odmaturuj! z biologie (Didaktis, Brno, 2003)
Hančová, H. a kol. - Biologie I, II v kostce (Fragment, Havlíčkův Brod, 2002)
Benešová, M. a kol. - Odmaturuj! z chemie (Didaktis, Brno, 2002)
Rajchard, J. a kol. - Ekologie I, II, III (Kopp, České Budějovice, 2002)