střední školastřední školastřední škola

Obor:
Přírodovědné
lyceum

Obor:
Ekologie a
životní
prostředí

Obor:
Analýza
potravin

Obor:
Technologie
potravin

13th Junior Eco-Expert Project Cieszyn

28.5.2011 - 2.6.2011

Partner Visegrad Fund

Ve dnech 28.5. 2011 až 2.6.2011 se uskutečnil v polském městě Cieszyně 13. Juniorský ekoprojekt partnerských škol. Tohoto projektu se zúčastnilo 20 studentů ze třídy 3.A a 3.B a 2 pedagogové. Studenti byli rozděleni do 6 pracovních skupin. V těchto skupinách společně sledovali různé aspekty ochrany životního prostředí ve městě Cieszyn a okolí. Spolu se studenty SOŠ OTŽP Veselí nad Lužnicí se na týmové práci podíleli také studenti z Yspertalu v Rakousku, z Tokaje v Maďarsku a z Cieszyna v Polsku.

Projekt byl finančně podporován Visegradským Fondem.

Program

28.5.

příjezd účastníků z Tokaje, Veselí nad Lužnicí a Yspertalu

29.5. až 31.5.

práce ve skupinách

1. 6.

závěrečný ceremoniál

2.6.

odjezd účastníků

Pracovní skupiny - témata

1. Ochrana biodiverzity v Cieszyně

Studenti se seznámí s těmito tématy:

přírodní památky(výtvory)
druhy, chráněné v přírodních rezervacích ve městě Cieszyně
ochrana genetického materiálu(Istebna semena smrku, které byly zaslány do Světové genetické banky semen)
reintrodukce tetřeva hlušce - ohroženého druhu

2. Zužitkování odpadu v Cieszyně

Studenti zjistí něco o:

prevenci znečištění ŽP
využití slané vody z plaveckého bazénu se slanou vodou ve městě Ustroń
třídění odpadů v Cieszyně.
Navštíví čistírnu odpadních vod.

3. Stav lesů v Beskydech

Během ekologických workshopů na Lesní správě v Ustrońi studenti zjistí něco o : stavu lesů hospodaření v lese ve vztahu k znečistění způsobeným Železárnami Třinec a místní teplárnou a elektrárnou

4. Bioindikátory

Studenti vytvoří mapu znečištění v Cieszyně a v přilehlé oblasti za použití indikátorů znečištění vzduchu - lišejníků. Porovnají údaje s údaji z Lesní správy v Ustrońi. Nashromážděná data budou porovnána s oficiálními údaji z webových stránek Slezského institutu ochrany ŽP.

5. Bioplyn jako alternativní zdroj energie

Studenti budou vyrábět bioplyn ve školních chemických laboratořích. Navštíví moderní zařízení na výrobu bioplynu v Institutu v Grodzieci.

6. Biopaliva a biofarmy

Studenti se seznámí s moderních produkcí organických potravin. Zjistí něco o tom, jak přispívá zemědělství k výrobě biopaliv - budou sledovat využití řepkových semen k produci biopaliv.