X. JUNIORSKÝ EKO - EXPERT PROJEKT

LIDSKÁ ČINNOST A JEJÍ VLIVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ


Téma projektu: LIDSKÁ ČINNOST A JEJÍ VLIVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Termín konání: 2. 6. - 6. 6. 2008

Co to je Junior ekoprojekt?

Jedná se o mezinárodní projekt, kdy se každý rok vybraní studenti 3. ročníků sejdou v jedné z partnerských škol a celý týden se věnují zkoumání daného problému. Komunikačním jazykem těchto setkání je angličtina, což je pro všechny studenty přínos, protože si v praxi prohloubí nejen komunikační znalosti jazyka, ale osvojí si i odborné pojmy. Zároveň poznají nové metody výzkumu, nové přátele i to jak se žije v jiných zemích a v jiných školách. Letošní rok se konalo toto setkání ( už desáté ! ) v naší škole.

Programu se zúčastnilo113 studentů ( 55 studentů z České republiky, 17 z Polska, 20 z Maďarska a 21 z Rakouska) spolu s 11 učiteli ( 5 z České republiky a dále po dvou od každé země). Cílem projektu bylo vyhodnocení vlivů lidské činnosti na životní prostředí ve vybraných oblastech (Těšínsko, Tokaj, Yspertal). Studenti rovněž zjistili, jaká opatření na ochranu životního prostředí podniká každá ze zemí, vyměnili si své zkušenosti a udělali vlastní závěry, které na závěrečné konferenci úspěšně obhájili. O tom, že tento projekt byl velmi úspěšný svědčí i články v denním tisku. )