Setkání kačerů na Veselské pískovně

Ne, nejedná se o setkání opeřenců, ale nadšenců, kteří propadli kouzlu hledání „kešek“. Že nevíte, co je keška? Třeba vám to objasní příspěvek od pořadatele této akce - Lukáše Chlumeckého ze 3.A. Dne 29. 9. 2016 se konal první ročník geocachingové akce s názvem „CITO pro ecologists I. - VnL. 2016“. Akce se konala od 16 do 18 hodin na Veselských pískovnách I. Pár pojmů k vysvětlení: Geocaching - je hra na pomezí sportu a turistiky, která spočívá v použití navigačního systému GPS při hledání skrytého objektu zvaného cache (keška), o němž jsou známy jen jeho geografické souřadnice. Člověk zabývající se geocachingem bývá označován slovem geocacher (kačer). Cache - „keška“ - většinou to bývá voděvzdorná, plastová schránka. Zakladatel cache zveřejní po jejím umístění souřadnice na internetu. Schránka by měla být dostatečně velká, aby se do ní vešel deník, do něhož se zapisují její nálezci. Bývá zvykem umisťovat do cache také nějaké „dárky“ pro objevitele a trasovatelné předměty (TB, Geocoin a pod). CITO event - je setkání, na kterém se geocacheři snaží vyčistit vymezené území od odpadků a nepořádku, které v přírodě zanechali lhostejní lidé. Je to event spojený s ekologickým chováním geocacherů vůči přírodě. Stránka eventu (události) na www.geocaching.com popisuje čas setkání a poskytuje souřadnice místa, kde se hráči sejdou a budou se účastnit čistě dobrovolně uklízení. Jsou různé typy geocaching eventů zahrnující oslavy výročí, výlety za památkami, setkání i bleskové akce. Hlavním cílem mnou pořádaného prvního eventu tohoto typu bylo: 1. pomoci přírodě a životnímu prostředí 2. získat „materiál“ pro svou maturitní práci na téma: ,,Geocaching a cestovní ruch s vlivem na životní prostředí‘‘ Akce na Veselských pískovnách se zúčastnilo celkem 9 lidí aktivně hrajících hru Geocaching. I přes tento malý počet účastníků se podařilo nasbírat cca 10 kg odpadu (PET lahve, igelitové sáčky, plechovky a další). Všem bych chtěl velmi poděkovat za příjemně strávené chvíle a pohodové povídání. Celá akce se podařila, počasí nám i v tomto období roku velice přálo. Poděkování patří všem, kteří přišli a nebáli se odvést kus práce, která nemusí být na první pohled vidět. Děkuji také provozovateli místní restaurace za malé pohoštění, které přišlo po uklízení vhod. Těším se na setkání na druhém eventu. CITO pro ecologists II. - VnL. 2017 by se měl konat v průběhu března příštího roku. Díky všem a brzy nashledanou! Autor: Lukáš Chlumecký (willy 98)Zbytek fotogragii naleznete na našem facebooku: ZDE