18. ROČNÍK EKO - EXPERT PROJEKTU V SOŠEP

V letošním roce se na naší škole konal od 30. 5. do 3.6. 2016 již 18. ročník Junior eko-expert projektu. Projektu se zúčastnilo 80 studentů z partnerských škol z Maďarska, Polska, Rakouska Slovenska a 19 studentů SOŠEP. oborů přírodovědné lyceum a ekologie a životní prostředí. Tématem letošního ročníku byl „Trvale udržitelný rozvoj Veselska“. Studenti byli rozděleni do 5 odborných skupin.

V rámci tématu Zdraví a výživa se studenti se během projektu naučili vyrábět domácí džemy a jogurty, navštívili mlékárnu Madeta v Jindřichově Hradci a seznámili se s vlivem výživy na naše zdraví.

Ve skupině Energie a udržitelnost se studenti seznámili s principy výroby energie z různých zdrojů a jejími dopady na životní prostředí. Navštívili soukromou sluneční elektrárnu p. Hyánka v Žíšově a jadernou elektrárnu Temelín.

Studenti zabývající se trvale udržitelným potravinářstvím – výrobou piva a nealkoholických nápojů, poznali „cestu vody“, tzn. celý proces jejího získávání, úpravy pitné vody a čistění vody odpadní, navštívili vodní nádrž Římov a podívali se i pod ni! Navštívili úpravnu vody v Dolním Bukovsku, čistírnu odpadních vod v Hrdějovicích. Naučili se posuzovat a hodnotit nealkoholická piva a na vlastní oči viděli jeho výrobu v pivovarech Regent a Budvar.

Skupina zabývající se rašelinou a jejím využitím navštívila Borkovická blata, naučila se odebírat vzorky rašeliny a poznala tento jedinečný ekosystém. Studenti navštívili úpravnu rašelinových substrátů Rašelina Soběslav a.s. v Soběslavi a balneoprogram. V rámci svého zkoumání provedli základní analytické testy rašeliny.

Studenti zkoumající rybniční soustavu a vlivy těžby písku prováděli ornitologické a botanické snímkování Veselských pískoven. Dále navštívili třeboňský Botanický ústav AVČR a rybník Svět včetně jeho krásného okolí.

Všechny své výsledky, zjištění a zkušenosti studenti prezentovali na závěrečné konferenci 2.6. 2016 v Kulturním domě Veselí nad Lužnicí. Součástí závěrečné konference byl i kulturní program, na který nám obec Baráčníků bezplatně zapůjčila kroje, mnohokrát děkujeme.

Na projektu s námi spolupracovali tito partneři: Vysoká škola chemicko-technologická Praha, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy a Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity.

Projekt podpořili: Visegrad Fund, Jihočeský kraj, MěÚ Veselí n. Luž., VT Kozel, skupina ČEZ, Ing. Trtílek, rodina Hyánkova, p. Zelenka, Kulturní dům Veselí nad Lužnicí, Bukovská voda, pivovary Regent a Budvar. Dále společnosti Fontea a.s, Madeta a.s. a Efko s.r.o. Všem našim sponzorům a partnerům srdečně děkujeme.

Ing J. Šašková – koordinátorka projektu