Biologická olympiáda Rudolfa Kurky

Dne 11. dubna 2016 se na Střední odborné škole ekologické a potravinářské konal již 16. ročník Biologické olympiády Rudolfa Kurky. Soutěž byla pořádána pro žáky 7. a 8. tříd základních škol. Letošního ročníku se zúčastnilo 7 škol Jihočeského kraje: ZŠ Na Sadech - Třeboň, ZŠ Ševětín, 4. ZŠ J. Hradec, ZŠ Lomnice n. Luž., 1. ZŠ Veselí n. Luž, ZŠ Pohůrecká – Č. Budějovice a ZŠ Chlum u Třeboně.

Letošní ročník byl zaměřen na téma „Lesy a lesnictví“. Konkrétně se jednalo o znalost fauny a flóry. Žáci byli rozděleni tradičně do dvou kategorií – botanické a zoologické - podle jejich zájmu.

Nejlepší žáci soutěže byli odměněni hodnotnými cenami, všichni účastníci obdrželi diplom o účasti a drobné upomínkové předměty. Knižní dary pro nejlepší účastníky byly financovány od Města Veselí n. Luž. Slavnostního vyhlášení výsledků se zúčastnil starosta města RNDr. Ladislav Sýkora a ředitel školy Ing. Ladislav Honsa.

V zoologické kategorii obsadil první místo Jan Faflík (ZŠ Ševětín), na druhém místě se umístila Nikola Troblová (ZŠ Č. Budějovice - Pohůrecká) a na třetím místě Karolína Pánová (4. ZŠ J. Hradec).

V botanické kategorii zvítězila Klára Skůpová (4. ZŠ J. Hradec). Na druhém místě skončil Marian Tišer (1. ZŠ Veselí n. Luž.) a na třetím místě Veronika Hamrová (1. ZŠ Veselí n. Luž.).

Ing. Ondřej Novák
garant olympiády

FOTOGALERIE