Internetová soutěž Eko-boj

2. ročník internetové soutěže pro žáky 8. a 9. tříd základních škol s názvem Eko-boj byl završen 27. 1. 2016, kdy se konalo na naší škole finálové kolo. Celá soutěž se skládala ze čtyř dílčích kol. Letošní ročník byl zaměřen na vodní ekosystémy (vodní toky, pískovny, mokřady a moře) a organismy, které tyto plochy obývají. Na uvedený den byli pozváni nejlepší řešitelé soutěže. Nejprve se konalo finální (rozstřelové) kolo, které se týkalo ekosystému pro jižní Čechy nejtypičtějšímu - rybníka. Dále si žáci prohlédli celou školu a v laboratoři např. i trvalé preparáty pod mikroskopy. Na závěr proběhlo slavnostní vyhlášení soutěže v aule školy. Celkově nejvíce bodů získala žákyně Stanislava Košáková ze ZŠ Dukelská - Strakonice. Na druhém místě skončila Klára Skůpová a jako třetí se umístila Barbora Mátlová, obě ze 4. ZŠ J. Hradec.

Všem účastníkům soutěže blahopřeji k umístění. Děkuji Jihočeskému kraji za poskytnutí cen pro nejlepší řešitele.

Ing. Ondřej Novák garant soutěže