Celostátní přehlídky sýrů 2016

Každé dva roky se na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze konají Celostátní přehlídky sýrů, kde odborná i laická veřejnost hodnotí kvalitu českých přírodních a tavených sýrů a sýrových specialit. Letošní přehlídka se uskutečnila 19. ledna. Celkem 150 hodnotitelů posuzovalo vzhled, konzistenci, chuť a vůni 53 vzorků sýrů od 15 výrobců. Za naši školu to byli: Ing. Danuše Kopáčková, Ing. Ladislav Honsa a tři žáci 4. ročníku oboru Technologie potravin: Vlastimil Nohejl, Jakub Marsa a Václav Šrajer. Nejúspěšnější mlékárnou se stala Mlékárna Polná a Savencia Fromage& Dairy, které získaly 3 diplomy. Bodovala také Madeta a.s., jejíž produkty obdržely 1 diplom a 6 ocenění. Součástí odborného programu byly přednášky a výstava tuzemských i zahraničních sýrů a dále prezentace firem s laboratorní technikou pro analýzu mléka a vybavením mlékáren. Děkujeme pořadatelům za možnost zúčastnit se s vybranými žáky této akce a rozšířit si tak odborný rozhled v mlékárenském oboru.

Ing. Danuše Kopáčková a Ing. Ladislav Honsa