Informace k praktické výuce 1.-3. ročníků

Od pondělí 26.4. 2021 bude zahájena praktická výuka v 1. -3. ročnících dle rozvrhu, který bude uveřejňován na webových stránkách školy v záložce suplování. V rozvrhu hodin bude vyznačen čas testování žáka antigenními testy před zahájením vyučování. V tomto čase se žák dostaví na testování, které probíhá v učebně č.55.

Testovat se nemusíte:
- pokud jste prodělali COVID-19 a od data pozitivního PCR testu neuplynulo 90 dní. Musíte přinést potvrzení o absolvování testu, které předáte v učebně č.55.
- pokud jste po 2. očkovací dávce a uplynulo 14 dní od 2. injekce

Ubytování na DM:
- od neděle 25.4. se otevře domov mládeže, můžete se ubytovat
- na obou domovech mládeže se bude provádět před ubytováním testování antigenními testy, výsledek se hlásí do školy
- kdo byl otestován na DM, nemusí se další den před vyučováním testovat ve škole
- pokud budete mít pozitivní test, odjíždíte okamžitě domů a jdete na PCR test

Stravování:
- žáci ubytovaní na DM si objednají snídaně, obědy a večeře ve školní jídelně, nic se nepřihlašuje automaticky
- dojíždějící žáci si objednají obědy ve školní jídelně
- obědy se příští týden pro naši školu vydávají od 12.25 hod. do 13.30 hod. , tedy po 5. a 6. vyučovací hodině. Dřívější výdej není možný kvůli obědům 1. stupně ZŠ.