Biologicko-ekologické přednášky

Na podzim tohoto roku byly na naší škole uspořádány dvě odborné přednášky pro studenty prvních ročníků oborů Přírodovědné lyceum a Ekologie a životní prostředí. Přednášky byly zajištěny pracovnicemi Českého nadačního fondu pro vydru, který sídlí v Třeboni. Byly hrazeny grantem v rámci EHP a Norských fondů. Při první přednášce se studenti seznámili s rybožravými predátory (vydra říční, kormorán velký atd.). Druhá přednáška se týkala velkých šelem (medvěd, vlk a rys ostrovid). Studenti se dozvěděli informace nejen o jednotlivých druzích, ale například i o v poslední době dosti diskutovaných náhradách škod, které tito živočichové způsobují.

Ing. Ondřej Novák
učitel odborných předmětů