Obnovení výuky

Prezenční výuka - bude zahájena ve středu 25.11.2020 touto formou:
- 4. ročníky v plném rozsahu podle platného rozvrhu hodin, tělesná výchova formou venkovní turistiky

- 1.- 3. ročníky pouze praktické vyučování (laboratorní cvičení, cvičení v Madetě, v minipivovaru) podle speciálního rozvrhu. Cvičení v Madetě a v minipivovaru začnou až od pondělí 30.11. - bude dodržován platný stálý rozvrh. Nebudou se učit všechny třídy. Rozvrh praktického vyučování se připravuje, bude zveřejněn na stránkách školy v pátek odpoledne.


Distanční výuka – pokračuje v 1.- 3. ročníku v teoretických předmětech.


Ubytování žáků bude zajištěno od úterního večera dne 24.11. na obou DM.

Stravování bude zajištěno od 25.11. ve školní jídelně. Žáci 4. ročníků budou mít stravu automaticky přihlášenou školní kuchyní. Pokud si chtějí stravu odhlásit, musí kontaktovat stravovnu.
Žáci nižších ročníků si musí stravu přihlásit dle rozvrhu praktického vyučování.

Těšíme se na vás!
S přáním pevného zdraví


Ing. Ladislav Honsa, ředitel školy