Rozbory vody 2019

SOŠ ekologická a potravinářská Veselí n. L. bude při příležitosti Dne Země 2019 provádět tradiční chemické rozbory vody. Vzorky budou od občanů vybírány v pátek dne 12. dubna 2018 od 14.00 do 16.00 hod. ve vestibulu školy. Musí být uzavřeny v čisté PET láhvi (alespoň 1 litr), která bude označena jménem, příjmením a místem odběru. Za jeden vzorek bude vybírán poplatek ve výši 100,-Kč. Je splatný při odevzdání vzorku k rozboru.
Výsledky rozborů budou vydávány v Informačním středisku města Veselí n. L. od 24. 4. do 10. 5. 2019.


Ing. Ladislav Honsa, ředitel školy