Indie – země plná krás i kontrastů
Doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

úterý 5.3. 2019, 19.00 hodin
aula SOŠEP

Indie představuje svět plný kontrastů, ve kterém se odráží tisíciletá kultura i pohnutá historie. Tato země své návštěvníky přitahuje slavnou minulostí, pozoruhodnými památkami i okouzlující přírodou. V každodenní realitě přelidněné a chudé země se kontrasty vzájemně střetávají prakticky na každém kroku – chudinské slumy v sousedství luxusních hotelů, vyprahlé planiny střední Indie na dohled majestátného Himaláje.