Biologická olympiáda Rudolfa Kurky

10. dubna 2018 se na Střední odborné škole ekologické a potravinářské ve Veselí n. Luž. konal již 18. ročník Biologické olympiády Rudolfa Kurky. Soutěž byla pořádána pro žáky 7. a 8. tříd základních škol.

Letošní ročník byl zaměřen na mokřady. Konkrétně se jednalo o znalost fauny a flóry. Žáci byli rozděleni do dvou kategorií – botanické a zoologické - podle jejich zájmu.

Nejlepší řešitelé soutěže byli odměněni hodnotnými cenami, všichni účastníci obdrželi diplom o účasti a upomínkové předměty. Knižní dary pro nejlepší účastníky byly financovány Městem Veselí n. Luž., další ceny poskytlo Informační centrum města a Jihočeský kraj. Slavnostního vyhlášení výsledků se zúčastnil starosta města RNDr. Ladislav Sýkora a ředitel školy Ing. Ladislav Honsa.

V botanické kategorii zvítězila Lenka Činátlová (1. ZŠ Veselí n. Luž.), která zároveň získala nejvyšší počet bodů ze všech účastníků. Na druhém místě skončila Veronika Nováková (4. ZŠ J. Hradec) a na třetím místě Anna Pelcová (ZŠ D. Bukovsko).

V zoologické kategorii obsadil první místo Ondřej Hofman (4. ZŠ J. Hradec). Na druhém místě se umístila Helena Šteflová (ZŠ Třeboň Na Sadech) a na třetím místě Kamila Kliková (4. ZŠ J. Hradec).

Všem účastníkům gratuluji a přeji mnoho úspěchů při objevování biologie.

Ing. Ondřej Novák

garant olympiády