LVVZ Střední odborné školy ekologické a potravinářské Veselí nad Lužnicí

Naše škola se pravidelně účastní lyžařského výcviku v lyžařském areálu Hochficht. Tentokrát jsme vyrazili za krásami hor v týdnu od 12.2. do 16.2. 2018.

Lyžaři byli hned na začátku výcviku rozděleni do třech družstev podle výkonnosti. Dvě družstva tvořili lyžaři a jedno snowboardisti. Pod vedením instruktorů Josefa Kříženeckého (lyže), Jana Čiháka (lyže), Petra Novotného (snowboard) a Lenky Záhorové (lyže + zdravotnice) se všichni zdokonalovali ve svém lyžařském umění. Účastníci absolvovali nejen výcvik, pobyt byl také zpestřen řadou her a zábavných činností. Speciální poděkování patří zdravotnici Lence Záhorové, která se aktivně zapojovala i při lyžařské výuce a vedla své družstvo. Bez její pomoci by výuka nemohla proběhnout tak hladce z důvodu velké výkonnostní různorodosti družstev. Tento komfort velmi ocenili především frekventanti kurzu a uvědomili si tuto skutečnost v okamžiku, kdy bylo nutné provést transport zraněné.

Výcvik nespočíval pouze v pouhém „smýkání z kopce“. Byl doplněn o řadu zábavných činností a her na lyžích a o pořizování videozáznamů pro večerní analýzu lyžařské techniky.

Večerní program byl vyplněn řadou aktivit a společenských her. Účastníci tak beze zbytku využili veškerý čas k tomu, aby se lépe poznali a mohli nabrat nové poznatky nejen o lyžování, ale také o sobě samých. Poslední večer před odjezdem byl věnován slavnostnímu předání cen, které věnovalo ředitelství školy.

Z reakcí absolventů kurzu je zřejmé, že si celý kurz užili, zvládli i přes počáteční obavy základy lyžařské techniky a lépe se začlenili do kolektivu ve škole.

Závěrem chci poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a samotné realizaci kurzu, ať již formou organizační či administrativní, nebo přímo v terénu.

Jan Čihák