Soutěž Eko-boj

30. 1. 2018 se konalo na naší škole finálové kolo a vyhlášení výsledků 4. ročníku internetové soutěže Eko-boj, která je určena pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ. Celá soutěž se skládala ze čtyř dílčích kol a zabývala se lidskými činnostmi typickými pro jižní Čechy (rybníkářství, lesnictví, zemědělství, těžby nerostných surovin) a organismy, které tyto plochy obývají.

Na uvedený den byli pozváni nejlepší řešitelé soutěže. Nejprve se konalo finální (rozstřelové) kolo. Dále si žáci prohlédli celou školu, důkladněji biologické a chemické laboratoře, terárium, akvárium a minipivovar. Na závěr proběhlo slavnostní vyhlášení soutěže v aule školy. Nejvíce bodů získal Tadeáš Grabic ze ZŠ a G Vodňany. Na druhém místě skončila Žofie Podolková ze ZŠ Pohůrecká Č. Budějovice a jako třetí se umístila Hana Valvodová ze ZŠ Č. Krumlov.

Všem účastníkům soutěže gratuluji k umístění. Velký dík patří všem sponzorům, kteří věnovali věcné dary pro nejlepší řešitele.

Ondřej Novák

garant soutěže