Udělení titulu Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity

Naše škola se stala v pondělí 17. února 2014 Fakultní školou Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Titul, který převzal ředitel školy Ing. Ladislav Honsa z rukou děkana Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity Prof. RNDr. Františka Váchy, Ph. D. byl udělen na dobu 5 let. Spolupráce mezi oběma institucemi se bude uskutečňovat v oblastech: exkurze studentů a učitelů na pracovištích fakulty, účast učitelů školy na kurzech celoživotního vzdělávání pořádaných fakultou, zajišťování praxe studentů učitelských oborů biologie a chemie v SOŠ ekologické a potravinářské. Spolupráce obou škol probíhala již v uplynulém období. Učitelé a doktoranti fakulty se podíleli na zajišťování přednášek, které ekologická škola pořádá v rámci cyklu „Cesty za poznáním.“ V této aktivitě budou i nadále pokračovat. SOŠ ekologická a potravinářská Veselí nad Lužnicí je také Fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, se kterou dlouhodobě spolupracuje.