Přírodní zahrada

Na počátku loňského roku uzrála myšlenka vybudovat na školním pozemku přírodní zahradu. Tuto myšlenku ve své studii přenesla na papír Ing. M. Pýchová a to už byl jen krůček k vlastní realizaci.

Zahradních prací se ujala firma Michal Vránek, která si stanovila jako prioritu založit na zahradě chmelnici, bylinkový a trvalkový záhon a vysadit keře s jedlými plody. Centrální část zahrady byla ještě oddělena od technického zázemí školy záhonem listnatých keřů. V zahradě byly ponechány vysazené vzrostlé stromy, jediné, co bylo potřeba odstranit, byl bambusový porost, který nezapadal do koncepce přírodní zahrady.

Při realizaci byly použity materiály a rostliny, jejichž použití splňuje podmínky pro označení zahrady jako přírodní. Naopak nebyly použity pesticidy, rozpustná minerální hnojiva ani substráty s rašelinou. Při realizaci bylo pamatováno i na drobné živočichy, brouky a létající hmyz. Proto pod břízou vyrostlo broukoviště a hmyzí hotel.

Zahrada slouží i jako výukový prostor, kde mohou studenti poznávat původní druhy rostlin, zvláštnosti a specifika bylin i dřevin, různé druhy hmyzu, pozorovat život drobných obratlovců a ptáků.

Aby byla přírodní zahrada kompletní, zbývá vybudovat přírodní jezírko s biologickým

čištěním vody a opravit studnu, která bude zdrojem vody pro zahradu.