Přespolní běh

Dne 3. října 2017 uspořádala Střední škola obchodu, služeb a řemesel Tábor přespolní běh pro střední školy táborského okresu. Principem tohoto přespolního běhu bylo zvládnout trať o délce 3 km (děvčata) a 5 km (chlapci) co nejrychleji a současně se vypořádat s jejími nástrahami. Jednalo se o závod družstev, kdy byly z maximálně šestičlenných družstev z jedné střední školy započítávány čtyři nejlepší výsledky do celkového hodnocení družstva.

Naší Střední odbornou školu ekologickou a potravinářskou ve Veselí nad Lužnicí reprezentovaly v kategorii dívek Dominika Jiráková, Eliška Pflugová, Markéta Poslušná, Kristýna Bílá, Jana Nováková a Nikol Pánková. V kategorii chlapců závodili Michal Novotný, Tomáš Oškera, Filip Lukš, Ondřej Kotek, Patrik Pěknice a Lukáš Koblasa.

Počasí tomuto ročníku přespolního běhu příliš nepřálo, zažili jsme všechny druhy deště. Závod nebyl jednoduchý a někteří účastníci si sáhli až na hranici svých možností. Ještě metr před cílem to vypadá na smrt. In articulo mortis však přichází vysvobození: CÍL. Někdo se hroutí, někdo vrávorá, jiný nepřítomně zírá před sebe a nevnímá okolí. V každém případě všichni účastníci odchází do života vybaveni nejedním cenným poznatkem především o sobě samých.

V kategorii chlapců naše družstvo obsadilo 4. místo v konkurenci bezmála padesáti závodníků ze středních škol našeho okresu. V kategorii dívek se podařilo našemu družstvu obsadit 2. místo. V jednotlivcích je třeba vyzdvihnout výkon Jany Novákové z 1.A, která vyhrála svou kategorii.

Všem zúčastněným děkuji za skvělou reprezentaci školy a gratuluji k výkonům.

Jan Čihák