Klíšťata – jak moc se jich máme bát?

Autorem přednášky je Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. – rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Uskuteční se v úterý 18. února 2014 od 19. 00 hodin v aule školy. Klíšťata jsou krevsající cizopasníci (paraziti) a přenašeči původců závažných nákaz člověka a zvířat. Představují proto významné biologické riziko v krajině či přírodním prostředí, které je dáno složitým vývojovým/životním cyklem. Klíště obecné (Ixodes ricinus) patří v podmínkách mírného klimatického pásma střední Evropy k přenašečům zejména dvou nejzávažnějších infekčních onemocnění člověka: klíšťové encefalitidy (KE, původcem virus) a lymské boreliózy (LB, původcem bakterie/spirocheta-borelie). V celkovém riziku přírodního prostředí hrají významnou úlohu též vztahy původců nákaz (virus KE; spirochéty LB) s vnitřním prostředí klíštěte – jejich přenašeče, na kterých se účastní stavební složky (molekuly) buněk a tkání uvnitř těla klíštěte, jakož i přenášených virových částic KE či borelií/spirochét LB. Prezentovány budou též výsledky přeshraničního projektu "Mapování klíšťat a klíšťaty přenášených infekčních onemocnění v jižních Čechách a Dolním Bavorsku" (2009-2012; Cíl-3; European Regional Development Fund of the EU). Na příkladu regionu jižních Čech je zřejmé, že se v posledních letech zvyšuje zaklíštěnost naší kulturní a člověkem obhospodařované krajiny, která koresponduje s vysokými počty onemocnění lidí sledovanými infekčními onemocněními. Jaké jsou reálné možnosti tlumení klíštěcích populací a jakou pozici klíšťata a další organismy parazitického/symbiotického způsobu života zaujímají v přírodě a v soužití člověka s přírodou? To jsou otázky, které budou během přednášky též diskutovány. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta Biologické centrum Akademie věd České republiky, Parazitologický ústav České Budějovice


Samička klíštěte obecného (Ixodes ricinus) v řádkovacím elektronovém mikroskopu Foto: Jana Nebesářová

Dospělci klíštěte obecného (Ixodes ricinus); samičky-červenohnědé, samečci černí