Studenti SOŠ EP v Tokaji

Letošní 16. ročník Juniorského Eko- Expert projektu proběhl v naší partnerské škole Tokaji Ferenc Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium.

Junior Eco Expert Project posiluje spolupráci čtyř zemí zastoupených čtyřmi partnerskými školami z Tokaje (Maďarsko), Veselí n. Luž. (Česká republika), Cieszyn (Polsko) a Yspertalu (Rakousko) v oblasti ochrany životního prostředí, letošního ročníku se zúčastnilo i “Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským“, které se, jak doufáme v budoucnu do projektu zapojí.

Název letošního ročníku projektu bylo „Trvale udržitelný rozvoj v oblasti Tokaje“ Jak již sám název napovídá projekt byl zaměřen na otázky trvale udržitelného života a soběstačnosti tohoto regionu.

Projekt probíhal od 26.6. 2014 do 30. 6. 2014. Na projektu pracovalo celkem 93 studentů z pěti výše uvedených škol, kteří byli rozděleni do sedmi skupin a museli se „vypořádat“ s různými odbornými tématy, např. infrastruktura a doprava, potraviny a zemědělství. Součástí projektu byly návštěvy lokálních potravinářských provozů spojené s ochutnávkami jejich vynikajících produktů. Kromě těchto exkurzí studenti navštívili i maďarskou Univerzitu Miskolz, kde studenti absolvovali 6 odborných přednášek na téma sondování půdy, těžba ropy, recyklace stavebních hmot a navštívili jednu z největších mineralogických sbírek v Evropě.

Z naší školy se projektu zúčastnilo 23 studentů oborů ekologie a obnova krajiny a přírodovědného lycea. Studenti společně získali řadu poznatků a zkušeností nejen po stránce odborné, ale i jazykové neboť základním jazykem projektu byla angličtina. Výsledky prací studentů byly prezentovány během závěrečné konference, které se zúčastnilo mnoho význačných hostů. Součástí projektu je i kulturní program, na který nám obec Baráčníků Vitoraz bezplatně zapůjčila kroje, mnohokrát děkujeme za ochotu a za zapůjčení.

Ing. Jana Šašková