72 hodin

S novým školním rokem jsme 25.9. 2017 opět uskutečnili akci „72 hodin“ pod názvem:

Máme rádi čisto... Uklidili jsme dětské hřiště, okolí domova mládeže a také celé dopravní hřiště, kde se našlo mnoho „ zajímavých“ věcí. Zúčastnilo se 26 děvčat, ale mrzí nás, že nám nepomohl ani jeden chlapec.

Přálo nám počasí, nechyběla dobrá nálada. Dobrý pocit, že jsme opět trochu pomohli přírodě a městu, nás bude ještě dlouho provázet.

Jana Sedláčková, vedoucí vychovatelka DM