2. kolo přijímacího řízení

Přihlášky lze podávat do úterý 6. 5. 2014 na adresu školy. Přijímací zkoušky na všechny obory se konají dne 7. května 2014 od 9.30 hodin v budově školy z přírodopisu (biologie). Rozsah učiva a soubor testových otázek k přípravě je uveden na webových stránkách školy.

Obor Počet míst
Volná místa
16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí (ŠVP: Vodní a odpadové hospodářství)
15
78-42-M/05 Přírodovědné lyceum
15
29-41-M/01 Technologie potravin (ŠVP: Potraviny a biotechnologie, výroba piva)
10
29-42-M/01 Analýza potravin
7