Borkovická blata 22.5. – 26.5. 2017

Ve dnech 22.5.- 26.5.2017 se uskutečnila skupinová praxe prvního ročníku oboru ekologie a životní prostředí. Pro tento rok byla na praxi vybrána lokalita Borkovických blat. Tato přírodní rezervace představuje nejsevernější rašeliniště Třeboňské pánve.

Studenti byli seznámeni s okolím Borkovických blat a s naučnými stezkami Jejich hlavním úkolem bylo provádět údržbu těchto stezek. Jednalo se především o vystříhávání krušiny a náletových rostlin. V rámci praxe tak mohli obdivovat zajímavou flóru této lokality. Jednalo se především o suchopýry, klikvu bahenní, různé druhy ostřice, kapradin, rašeliníky a v neposlední řadě o rosnatku okrouhlolistou. V průběhu týdne byli studenti seznámeni s problematikou údržby přírodní rezervace a odnesli si mnoho cenných informací o borkovických rašeliništích, zejména o průběhu těžby rašeliny v minulosti a následné péči o rašeliniště, kdy je prioritním zájmem udržení hydrologického režimu. Cílem praxe byla především podpora suchopýrových a oligotrofních ostřicovo-rašeliníkových společenstev, což se po týdnu intenzivního regulačního opatření podařilo.

Odborná praxe představuje přínos nejen pro studenty, ale také pro samotný ekosystém rašelinišť.

Jan Čihák