Studenti SOŠEP na odborné stáži v Rakousku

Na Střední škole environmentálních věd cisterciánského kláštera v rakouském Yspertalu proběhl 19. Junior Eko – Expert Projekt, který posiluje spolupráci mezi partnerskými školami z Tokaje (Maďarsko), Veselí nad Lužnicí (Česká republika), Cieszyna (Polsko) a Yspertalu (Rakousko) v oblasti ochrany životního prostředí.

Název letošního ročníku projektu byl „Máme právo na budoucnost“. Jak již sám název napovídá, projekt byl zaměřen na otázky trvale udržitelného života a jeho začlenění do evropského práva.

Projekt probíhal od 6. 6. do 10. 6. 2017. Na projektu pracovalo celkem 90 studentů ze čtyř uvedených škol, kteří byli rozděleni do 4 skupin a museli se „vypořádat“ s různými odbornými tématy, jako na příklad: přírodní X kulturní krajina, obnovitelné zdroje energie, recyklace a odpadové hospodářství a využití pěstovaných rostlin v regionu.

Z naší školy se projektu zúčastnilo 19 studentů 3. ročníku přírodovědného lycea. Žáci získali řadu poznatků a zkušeností nejen po stránce odborné, ale i jazykové, neboť základním jazykem projektu byla angličtina. Výsledky jednotlivých skupin byly prezentovány během závěrečné konference, které se zúčastnil také ředitel školy Ing. Ladislav Honsa a starosta Veselí nad Lužnicí RNDr. Ladislav Sýkora. Součástí projektu je i kulturní program, na který nám obec Baráčníků Vitoraz laskavě zapůjčila kroje, mnohokrát děkujeme za ochotu a za půjčení.

První mezinárodní Junior Eko – Expert Projekt byl zorganizován již před 19 lety a také se konal v Yspertalu. Tato akce je mostem mezi školami, národy a lidmi, dosud se jí zúčastnilo přes 1000 studentů a více než 100 učitelů. Věřme, že tento most v budoucnu zůstane nejen zachován, ale bude i nadále sílit.

Ing. Jana Šašková

Foto: Lukáš Chlumecký