Biologická olympiáda Rudolfa Kurky

Dne 9. dubna 2014 se na Střední odborné škole ekologické a potravinářské konal 14. ročník Biologické olympiády Rudolfa Kurky. Soutěž byla pořádána pro žáky 7. a 8. tříd základních škol. Letošního ročníku se zúčastnilo 31 žáků z 8 škol jihočeského regionu, konkrétně ze ZŠ Třeboň-Sokolská, ZŠ Ševětín, ZŠ Jindřichův Hradec-Vajgar, ZŠ Lomnice n. Luž., 1. ZŠ Veselí n. Luž, ZŠ Dolní Bukovsko, ZŠ Chlum u Třeboně a ZŠ České Velenice.

Letošní ročník byl zaměřen na téma „Člověk a zemědělství v krajině“. Konkrétně se jednalo o znalost fauny a flóry vázaných k zemědělským plochám. Žáci byli rozděleni do dvou kategorií – botanické a zoologické - podle jejich zájmu.

Nejlepší žáci soutěže byli odměněni hodnotnými knižními cenami, všichni účastníci obdrželi diplom o účasti a drobné upomínkové předměty. Nákup věcných darů byl finančně podpořen Informačním centrem města Veselí n. Luž. Slavnostního vyhlášení výsledků se zúčastnil starosta města Ing. Václav Matějů a zástupce ředitele školy Mgr. Luboš Mixa.

V zoologické kategorii obsadil první místo Jan Doněk, který zastupoval ZŠ Třeboň, na druhém místě se umístila Kristýna Trieblová (ZŠ České Velenice) a na třetím místě Petra Bušková (ZŠ Jindřichův Hradec).

V botanické kategorii zvítězil také žák ze ZŠ Třeboň – Adam Čupita. Na druhém místě skončila Tereza Gažíková (ZŠ České Velenice) a na třetím místě Petra Klimešová (1. ZŠ Veselí n. Lužnicí).

Všem účastníkům gratuluji a přeji mnoho úspěchů ve studiu a při objevování biologie.

Ing. Ondřej Novák

Výsledková listina