Exkurze do Prahy

11. dubna 2017 jsme my, studenti 1. ročníku, vyrazili na exkurzi do Prahy. Protože jsme měli obavy z kolon, vyjeli jsme už v půl sedmé ráno. Naše obavy se naštěstí nenaplnily, a proto nás pan řidič mohl už v půl deváté vysadit před branami Pražského hradu.

Před vstupem na hrad jsme museli projít bezpečnostními rámy a naše zavazadla byla podrobena důkladné prohlídce. Z hradu směřovaly naše kroky na Malou Stranu. Ukázali jsme si významné budovy této části Prahy a poté jsme pokračovali přes Karlův most na Staroměstské náměstí a odtud k obchodnímu centru Palladium Všichni využili široké nabídky místních restaurací a načerpali sílu na odpolední program.

Ve dvě hodiny už na nás čekal pan řidič s autobusem a „přesunul“ nás na Výstaviště Holešovice, kde jsme zhlédli výstavu Body The Exibition. Výstava přibližuje neobvyklým způsobem fungování lidského organismu. Návštěvník může exponáty, které byly vytvořeny ze skutečných lidských těl, pozorovat v různých pozicích a z nejrůznějších úhlů. Nechybí mezi nimi třeba kompletní kůže z celého člověka, kosterní systém, svalstvo, pohlavní orgány či nervový systém.

Po prohlídce výstavy už nám zbýval jediný úkol – návrat do Veselí nad Lužnicí.

Exkurze se vydařila, jen počasí by nám mohlo více přát. Tak snad příště.