Rozbory vody 2017

SOŠ ekologická a potravinářská Veselí n. L. bude při příležitosti Dne Země 2017 provádět tradiční chemické rozbory vody.

Vzorky budou od občanů vybírány v úterý dne 18. dubna 2017 od 8.00 do 10.00 hod. a od 15.00 do 16.00 hodin ve vestibulu školy. Musí být uzavřeny v čisté PET láhvi (alespoň 1 litr), která bude označena jménem, příjmením a místem odběru. Za jeden vzorek bude vybírán poplatek ve výši 100,-Kč. Je splatný při odevzdání vzorku k rozboru.

Výsledky rozborů budou vydávány v Informačním středisku města Veselí n. L. od 26. 4. do 12. 5. 2017.

Ing. Ladislav Honsa, ředitel školy