Rozbory vody

SOŠ ekologická a potravinářská Veselí n. L. bude při příležitosti Dne Země 2014 provádět tradiční chemické rozbory vody.

Vzorky budou od občanů vybírány v úterý dne 22. dubna 2014 od 7.00 do 8.30 hodin ve vestibulu školy. Musí být uzavřeny v čisté PET láhvi (alespoň 1 litr), která bude označena jménem, příjmením a místem odběru. Za jeden vzorek bude vybírán poplatek ve výši 100,-Kč. Je splatný při odevzdání vzorku k rozboru.

Výsledky rozborů budou vydávány v Informačním středisku města Veselí n. L. od 28. 4. do 9. 5. 2014.


Ing. Ladislav Honsa, ředitel školy