Internetová soutěž Eko-boj

V průběhu prvního pololetí školního roku se konal pro žáky základních škol 3. ročník internetové soutěže s názvem Eko-boj. Byl završen 1. 2. 2017, kdy proběhlo na naší SOŠEP finálové kolo. Celá soutěž se skládala ze čtyř dílčích kol. Letošní ročník byl zaměřen na jednotlivé sféry Země (hydrosféru, pedosféru, atmosféru a noosféru) a organismy, které tyto plochy obývají. Na uvedený den byli pozváni nejlepší řešitelé soutěže. Nejprve se konalo „rozstřelové“ kolo, do kterého byly vybrány otázky ze všech zemských sfér. Dále si žáci prohlédli celou školu, více se zastavili v laboratořích biologie a chemie, ve školním teráriu a minipivovaru. Na závěr byly slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže v aule školy. Celkově nejvíce bodů získala žákyně Klára Skůpová ze 4. ZŠ J. Hradec. Na druhém místě skončil Tadeáš Grabic ze ZŠ a G Vodňany (nejmladší účastník celé soutěže) a jako třetí se umístila Karolína Běhounková též ze 4. ZŠ J. Hradec.

Všem účastníkům soutěže blahopřeji k umístění. Děkuji Jihočeskému kraji a dalším sponzorům za poskytnutí cen pro nejlepší řešitele.

Ing. Ondřej Novák garant soutěžeZbytek fotogragii naleznete na našem facebooku: ZDE