Kůrovec očima družice – umí družice předpovědět, který les bude napaden?

Jedná se o populárně - naučnou přednášku o tom, jak mohou družicové systémy pomoci při řešení problému s přemnožením lýkožrouta smrkového (kůrovce). Bude ukázáno, jaká data a moderní metody se k řešení tohoto problému používají. Řešené otázky směřují k rozsahu poškození lesů v jednotlivých letech, k faktorům, které činí lesy zranitelnými a lépe napadnutelnými lýkožroutem. Bude ukázáno, jak se mění teplotní podmínky v napadených lesích, co to znamená pro území lesa. Budou zmíněny příklady ze Šumavy, ale i ze světa, kde jsou tyto problémy dlouhodobě řešeny.

Autorem přednášky je RNDr. Martin Hais, PhD. z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Uskuteční se v úterý 21. února 2017 od 19.00 hodin v aule školy.