Den Země 2014

Střední odborná škola ekologická a potravinářská Veselí nad Lužnicí si připomene Den Země v úterý 22. dubna 2014. Připravili jsme následující akce, které zajišťují naši žáci:

- program pro žáky základních a mateřských škol s názvem „Třídění a recyklace odpadů“, který se uskuteční na náměstí T. G. Masaryka v Táboře. Je připraven ve spolupráci s Ochranou fauny ČR, občanským sdružením Kalipta a firmou Aston Tábor spol. s r. o.
Pro základní školy bude připraveno 10 stanovišť (pro mateřské 6 stanovišť), kde budou žáci plnit jednotlivé úkoly, které budou naši žáci kontrolovat a hodnotit.

- sběr odpadků v oblasti Veselských pískoven

- úklid areálu TJ Lokomotiva Veselí n. L.

- chemické rozbory vody, které budou provádět žáci 3. ročníku oboru ekologie a životní prostředí a oboru přírodovědné lyceum

- program pro Mateřskou školu Veselí nad Lužnicí, tř. Čs. armády, na téma: „ Ptáci“