Pozvánka k přijímací zkoušce

Zvu všechny uchazeče, kteří podali přihlášku do 1. kola přijímacího řízení, k přijímací zkoušce, která se koná dne

22. a 23. dubna 2014, vždy od 9.30 hodin.

Zkouška se koná formou písemného testu z přírodopisu (biologie). Rozpis uchazečů do jednotlivých učeben bude uveřejněn ve vestibulu školy na nástěnce.

Děkuji Vám za podání přihlášky na naší školu a přeji Vám úspěšné složení zkoušky.

Ve Veselí nad Lužnicí dne 31. 3. 2014

Ing. Ladislav Honsa
ředitel školy